Hello Future

L’industrie et les métiers de l’avenir Le jeudi 18 mai 2017 a eu lieu au LGL une exposition dont le but est de promouvoir les métiers de l’industrie et des technologies au Luxembourg. 4 espaces ‘découverte’ ont permis à nos élèves des classes de 4e : • de découvrir l’industrie...

L’option géographie appliquée

Dans le cadre de l'option Géographie appliquée, les professeurs Raoul Klapp et Claude Schock ont fait visiter leurs élèves la Société  Electrique de l'Our ( SEO )                        

Eischt Hëllef am LGL

Enn Mee krute 67 Schüler an eng Professesch hiren Éischt-Hëllef-Diplom vun der Madame Catherine Gapenne vum Roude Kräiz iwwerreecht. Den Direkter aus dem LGL, den Här Frank Eyschen, huet deenen neie Secouristë felicitéiert an si opgefuedert sech och weiderhin fir hir Matmënschen z’engagéieren, sief et an der Éischt-Hëllef-Equipe aus dem...