Den LGL ass eng „Sustainable Entrepreneurial School“

Am Kader vum projet d’établissement „LGL Networking” bedeelegt den LGL sech zanter dem Schouljoer 2021-2022 um Projet  „Sustainable Entrepreneurial Schools“ an huet am éischte Joer schon de Label „Start Up“ kritt. De Frank Eyschen, Direkter vum LGL, an de Marc Muller, Responsablen vum Projet, kruten de Label vum Educatiounsminister Claude Meisch iwwerreecht.

Am Schouljoer 2022-2023 viséiert den LGL dee nächste Niveau „Entrepreneurial Progression „ duerch Konferenzen, Workshops an aner Aktivitéiten am Kader vun dësem Projet.

Méi Informatiounen ënner : https://entrepreneurship.lu/a-propos