Arts

 

Arts

 

Les branches

 

 

 

A quelque chose malheur est bon
Alors qu’un terrible virus est sur le point d’anéantir de nombreux secteurs d’activité, de paralyser l’économie, de tuer des milliers d’êtres humains, une vingtaine d’élèves du LGL ont le privilège de partager leur passion avec des passants, des habitants de la Ville de Luxembourg, des élèves et enseignants du LGL. Dans le cadre de leur
Exposition 40 ans de Section E au LGL
Léif Ancienen vum LGL,Léif Frënn vun der E-Sektioun,Et ass endlech esouwäit, mir kennen mat Freed den 40ten Anniversaire vun der E-Sektioun am LGL feieren, an an deem Kader d’Ausstellung eröffnen déi dëse Jubiläum begleet.Schüler-Aarbechten an Dokumenter aus dësen 4 Joerzéngten hu mir zesummegesammelt fir se an dëser Ausstellung iwwert déi dréi Stäck vum Gebai ze weisen.Häerzlech sidd
Une visite exceptionnelle à la BNL
Le 31 janvier 2020, les élèves de la classe de 6CL02, accompagnés de leur professeur de français Madame Stéphanie Duchaine, ont eu l’occasion de pouvoir visiter la bibliothèque nationale du Luxembourg qui est la seule bibliothèque du patrimoine ayant ouvert ses portes le 30 septembre 2019. L’article écrit par plusieurs élèves de la classe a
Eng grouss Réussite fir d'Option peinture
D’1ère Option Peinture gët et dëst Joer fir d’éischt am LGL, a gläich zum Optakt gouf vun hirer Professesch, dem Marianne Thilges, eng Ausstellung vun de Schüler hire Biller an der Gallerie “A Spiren” zu Stroossen organiséiert. De Vernissage wor Donneschdes, den 30te Januar, um 19.00, a Präsenz vun der Direktioun vum LGL esou wéi dem Buergermeeschter, dem Schefferoot an